i wpisz kod

Co drugi ubiegłoroczny maturzysta pisał próbną maturę z Nową Erą!


Egzamin maturalny pełni trzy funkcje:
  • poświadcza osiągnięcie przez Ciebie ‒ absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej ‒ wymaganego prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego, oczywiście jeśli zdasz wszystkie egzaminy obowiązkowe w części pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu),
  • określa poziom Twojego wykształcenia ogólnego w zakresie pozostałych przedmiotów, z których przystępowałeś do egzaminów,
  • zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w procesie rekrutacji.
Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, każdy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego.


Warto próbować!

W tym roku szkolnym możesz mieć wielokrotnie możliwość sprawdzania swojego przygotowania do matury, i oczywiście warto z tego korzystać. Jednak najbardziej miarodajne wyniki uzyskasz wtedy, gdy cały materiał z przedmiotu egzaminacyjnego będzie Ci już znany. Dlatego termin próbnej matury z Nową Erą to idealny moment na diagnozę poziomu przygotowania, a uzyskany wynik to statystycznie najbardziej wiarygodna informacja, jak wypadasz na tle wszystkich biorących udział w tej próbie.

Próbna matura z Nową Erą

Zdawaj egzaminy z Nową Erą od 21 stycznia 2021 roku.

Co daje próbna matura z Nową Erą?

Wyniki próbnej matury to obiektywna ocena Twojej wiedzy. Dzięki nim będziesz wiedzieć:

  • co już wiesz i umiesz,
  • które wiadomości warto jeszcze powtórzyć,
  • jakie umiejętności musisz koniecznie poćwiczyć.

Z jakich przedmiotów można zdawać próbną maturę z Nową Erą?

Przedmiot Sugerowany termin egzaminu
Język polski poziom podstawowy 21.01.2021 r. – godz. 9:00
Biologia poziom rozszerzony 21.01.2021 r. – godz. 14:00
Matematyka poziom podstawowy 22.01.2021 r. – godz. 9:00
Historia poziom rozszerzony 22.01.2021 r. – godz. 14:00
Język angielski poziom podstawowy
Język niemiecki poziom podstawowy
25.01.2021 r. – godz. 9:00
Język angielski poziom rozszerzony 25.01.2021 r. – godz. 14:00
Język polski poziom rozszerzony 26.01.2021 r. – godz. 9:00
Chemia poziom rozszerzony 26.01.2021 r. – godz. 14:00
Matematyka poziom rozszerzony 27.01.2021 r. – godz. 9:00
Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 27.01.2021 r. – godz. 14:00
Geografia poziom rozszerzony 28.01.2021 r. – godz. 9:00
Fizyka poziom rozszerzony 28.01.2021 r. – godz. 14:00
Język niemiecki poziom rozszerzony 29.01.2021 r. – godz. 9:00
Przedmiot Arkusze i klucze odpowiedzi
Biologia
poziom rozszerzony
Chemia
poziom rozszerzony
Fizyka
poziom rozszerzony
Geografia
poziom rozszerzony
Historia
poziom rozszerzony
Matematyka
poziom podstawowy
Matematyka
poziom rozszerzony
Język polski
Język niemiecki
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Pokaż słownikUkryj słownik
do góry