i wpisz kod

Co drugi ubiegłoroczny maturzysta pisał próbną maturę z Nową Erą!


Egzamin maturalny pełni trzy funkcje:
  • poświadcza osiągnięcie przez Ciebie ‒ absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej ‒ wymaganego prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego, oczywiście jeśli zdasz wszystkie egzaminy obowiązkowe w części pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu),
  • określa poziom Twojego wykształcenia ogólnego w zakresie pozostałych przedmiotów, z których przystępowałeś do egzaminów,
  • zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w procesie rekrutacji.
Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, każdy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego.


Warto próbować!

W tym roku szkolnym możesz mieć wielokrotnie możliwość sprawdzania swojego przygotowania do matury, i oczywiście warto z tego korzystać. Jednak najbardziej miarodajne wyniki uzyskasz wtedy, gdy cały materiał z przedmiotu egzaminacyjnego będzie Ci już znany. Dlatego termin próbnej matury z Nową Erą to idealny moment na diagnozę poziomu przygotowania, a uzyskany wynik to statystycznie najbardziej wiarygodna informacja, jak wypadasz na tle wszystkich biorących udział w tej próbie.

Próbna matura z Nową Erą

Zdawaj egzaminy z Nową Erą od 3 stycznia 2019 roku.

Co daje próbna matura z Nową Erą?

Wyniki próbnej matury to obiektywna ocena Twojej wiedzy. Dzięki nim będziesz wiedzieć:

  • co już wiesz i umiesz,
  • które wiadomości warto jeszcze powtórzyć,
  • jakie umiejętności musisz koniecznie poćwiczyć.

Z jakich przedmiotów można zdawać próbną maturę z Nową Erą?

Przedmiot Sugerowany termin egzaminu
Język polski poziom podstawowy 3.01.2019 r. – godz. 9:00
Biologia poziom rozszerzony 3.01.2019 r. – godz. 14:00
Matematyka poziom podstawowy 4.01.2019 r. – godz. 9:00
Historia poziom rozszerzony 4.01.2019 r. – godz. 14:00
Język angielski poziom podstawowy
Język niemiecki poziom podstawowy
7.01.2019 r. – godz. 9:00
Język angielski poziom rozszerzony 7.01.2019 r. – godz. 14:00
Język polski poziom rozszerzony 8.01.2019 r. – godz. 9:00
Chemia poziom rozszerzony 8.01.2019 r. – godz. 14:00
Matematyka poziom rozszerzony 9.01.2019 r. – godz. 9:00
Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 9.01.2019 r. – godz. 14:00
Geografia poziom rozszerzony 10.01.2018 r. – godz. 9:00
Fizyka poziom rozszerzony 10.01.2018 r. – godz. 14:00
Język niemiecki poziom rozszerzony 11.01.2019 r. – godz. 9:00

Pobierz arkusze próbnej matury z Nową Erą

Przedmiot Arkusze i klucze odpowiedzi
Biologia
poziom rozszerzony
Chemia
poziom rozszerzony
Fizyka
poziom rozszerzony
Geografia
poziom rozszerzony
Historia
poziom rozszerzony
Matematyka
poziom podstawowy
Matematyka
poziom rozszerzony

Fiszki – sposób na szybkie powtórzenie terminów i definicji

Język polski
Język niemiecki
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie

Kto czyta ten wie! Warte uwagi

Pokaż słownikUkryj słownik
do góry