POLITYKA COOKIES

Polityka cookies

Szanujemy prawo użytkowników do prywatności i przestrzegamy go. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach portalu Teraz matura oraz jak dbamy o ochronę ich danych osobowych dzięki stosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników portalu Teraz matura

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w portalu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Nową Erę wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Administrator danych osobowych
Nowa Era Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 D
02-305 Warszawa

Zmiana i usunięcie danych osobowych

Użytkownik portalu Teraz matura ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania bądź ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych. Może samodzielnie zmienić swoje hasło po zalogowaniu się do portalu i kliknięciu Edytuj profil, a następnie Zmień.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest traktowany jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa i przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.

Gwarancje bezpieczeństwa

Administrator portalu gwarantuje należytą ochronę danych osobowych Użytkowników przechowywanych w portalu. Stosowane zabezpieczenia – zgodne z wysokim standardem technologicznym oraz aktualnym ustawodawstwem dotyczącym ich ochrony – zapewniają pełne bezpieczeństwo wszystkich informacji dotyczących danych osobowych Użytkowników, historii ich aktywności na stronach portalu oraz danych uzyskanych w drodze korespondencji elektronicznej.

Pokaż słownikUkryj słownik
Polityka cookies Serwis www.terazmatura.pl korzysta z plików cookies. Kliknij, aby przeczytać więcej informacji na temat cookies, jakich używamy, oraz jak nimi zarządzać.
do góry